Level 423 Level 425
Level 424

6346 - 6360


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
class; standard
klasa (standard)
railway; railroad (Am)
kolejowy
resort
kurort
to go (by sth); to fly (by sth)
lecieć (czymś)
holiday maker
letnik (urlopowicz)
site
lokalizacja
map (of sth)
mapa (czegoś)
metropolis
metropolia
little town
miasteczko
city
miasto (dużej wielkości/ośrodek gospodarczy i kulturalny)
town
miasto (małej i średniej wielkości)
place
miejsce
low
niski (o standardzie usług/cenie)
globetrotter
obieżyświat
to advise (sb) against (doing sth)
odradzać (komuś coś)