Level 417 Level 419
Level 418

6256 - 6270


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ambulance
karetka pogotowia (ambulans)
plane crash
katastrofa lotnicza
shipwreck
katastrofa morska
ecological disaster
klęska ekologiczna
man-made disaster
klęska spowodowana działaniem człowieka
life buoy; life belt (Am)
koło ratunkowe
emergency board
komisja specjalna ds. badania sytuacji nadzwyczajnych (np. skutków katastrof)
car crash
kraksa samochodowa
life boat
łódź ratunkowa
emergency
nagła/-y sytuacja/wypadek
to crash into (sbs) car
najechać na (czyjś) pojazd
to endanger
narazić na niebezpieczeństwo
to take no risks
nie ryzykować
accident road
niebezpieczna droga (ze względu na częste wypadki)
emergency
niebezpieczna sytuacja