Level 416 Level 418
Level 417

6241 - 6255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lifesaving; rescue
akcja ratownicza
terrorist attack
atak terrorystyczny
without warning
bez ostrzeżenia
Safety first.
Bezpieczeństwo przede wszystkim.
unsafe;jeopardised; in danger; endangered
będący w niebezpieczeństwie
human error
błąd ludzki
technical fault
błąd techniczny
to be exposed to danger
być narażonym na niebezpieczeństwo
Human life is at stake.
Chodzi o ludzkie życie.
badly injured
ciężko ranny
Man overboard!
Człowiek za burtą!
rescue team
ekipa ratownicza
emergency brake
hamulec bezpieczeństwa
to tow a ship
holować statek
life jacket
kamizelka ratunkowa