Level 414 Level 416
Level 415

6211 - 6225


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crash (collision)
rozbicie (kolizja/zderzenie)
to crash
rozbić się (o samolocie/samochodzie)
to wreck
rozbić się (o sfaffcu)
shipwreck
rozbitek
to finish; to end
skończyć się
to result (in sth)
skończyć się (czymś) (mieć określony skutek)
to fall (off sth)
spaść (z czegoś)
crash
stłuczka
to sink
tonąć
tragedy
tragedia
tragic
tragiczny
to save
uratować (ocalić)
to drown; to be/to get drowned
utonąć
to be careful; to take care; to pay attention
uważać
to derail
wykoleić (się)