Level 412 Level 414
Level 413

6181 - 6195


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to examine
badać (oceniać stan zdrowia)
examination; scrutiny
badanie (analiza sytuacji)
examination
badanie (ocena stanu zdrowia)
to lead (to sth)
doprowadzić (do czegoś)
experience
doświadczenie (przejście/przeżycie)
to experience; to go through
doświadczyć (przeżyć/przejść)
collision
karambol
collision (crash)
kolizja (rozbicie/zderzenie)
unsteady
niestabilny (o stanie zdrowia)
survivor
ocalały
to survive
ocaleć
to rescue (to save)
ocalić (uratować)
victim
ofiara (osoba cierpiąca)
casualty
ofiara (osoba poszkodowana w wypadku)
caution; circumspection
ostrożność (przezorność)