Level 407 Level 409
Level 408

6106 - 6120


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
subordinate/priority crossroads
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
coordinate crossroads
skrzyżowanie z drogą równorzędną
signalised crossroads
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną
Falling rocks
„Spadające odłamki skalne" (znak drogowy)
Stop (at crossroads)
„Stop (przed skrzyżowaniem)" (znak drogowy)
to observe traffic regulations
stosować się do przepisów ruchu
traffic lights
sygnalizacja świetlna
Traffic lights ahead
„Sygnalizacja świetlna" (znak drogowy)
single/dual carriageway
szosa o jednym pasie/dwóch pasach ruchu w każdym kierunku
to look for a parking space
szukać miejsca do parkowania
blind road
ślepa uliczka
cul-de-sac
ślepy zaułek
Slippery road
„Śliska jezdnia" (znak drogowy)
reduced rate
taryfa ulgowa (w komunikacji publicznej)
to bear left/right; to keep to the left/the right
trzymać się lewej/prawej strony drogi