Level 405 Level 407
Level 406

6076 - 6090


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
right of way
pierwszeństwo przejazdu
manoeuvring ground
plac manewrowy (do nauki jazdy)
under the influence of alcohol
pod wpływem alkoholu
double yellow line
podwójna żółta linia (zakaz przekraczania osi jezdni)
pedestrian subway; underground passage (Am)\ underpass (Am)
podziemne przejście dla pieszych
traffic warden
policjant drogowy (kierujący ruchem)
to commit a traffic offence
popełnić wykroczenie drogowe
taxi stand/rank; cab stand (Am)
postój taksówek
to have (sbs) driving licence prolonged
przedłużyć ważność prawa jazdy
Level crossing; Railroad crossing (Am)
„Przejazd kolejowy (z zaporami)" (znak drogowy)
over/underpass
przejazd nad-/podziemny
zebra/pedestrian crossing
przejście dla pieszych
Pedestrian crossing
„Przejście dla pieszych" (znak drogowy)
over/underpass
przejście nad-/podziemne
to cross a road/ a street
przejść przez jezdnię