Level 402 Level 404
Level 403

6031 - 6045


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
side/main road
droga boczna/główna
trunk road
droga krajowa
vehicles braking distance
droga hamowania pojazdu
One-way traffic
„Droga jednokierunkowa" (znak drogowy)
toliway
droga płatna
turnpike road
droga płatna z rogatkami
main road; highway (Am)
droga szybkiego ruchu
Double bend
„Dwa niebezpieczne zakręty" {znak drogowy)
driving test
egzamin na prawo jazdy
rush hour
godzina szczytu
heavy traffic
intensywny ruch drogowy
to go by bus/coach
jechać autobusem/autokarem
to hitchhike
jechać autostopem
to drive recklessly
jechać brawurowo
to drive on the left/right
jechać lewą/prawą stroną