Level 393 Level 395
Level 394

5896 - 5910


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drivers/ /passenger seat
siedzenie kierowcy/pasażera
front/back seat
siedzenie przednie/tylne
Diesel/compression-ignition engine
silnik Diesla/wysokoprężny
two-/four-stroke engine
silnik dwu-/czterosuwowy
carburettor engine
silnik gaźnikowy
jet engine
silnik odrzutowy
eight-cylinder/ /eight-in-line engine
silnik ośmiocylindrowy
internal combustion engine
silnik spalinowy
fuel injection engine
silnik wtryskowy
spark ignition engine
silnik z zapłonem iskrowym
gearbox
skrzynia bwgów
automatic/manual gearbox
skrzynia biegów automatyczna/manualna (mechaniczna)
body;platform
skrzynia ładunkowa ciężarówki
to check the tyre pressure
sprawdzić ciśnienie powietrza w kole
petrol/filling station; gas station(Am)
stacja benzynowa