Level 380 Level 382
Level 381

5701 - 5715


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
motorist
osoba poruszająca się pojazdem mechanicznym(zmotoryzowany)
snow plough; snow plow (Am)
pług śnieżny
road/railway vehicle
pojazd drogowy/szynowy
motor vehicle
pojazd mechaniczny
articulated vehicle
pojazd przegubowy (z naczepą)
snowmobile
pojazd śnieżny
to drive a vehicle
prowadzić pojazd mechaniczny (kierować)
trailer
przyczepa bagażowa
caravan
przyczepa kempingowa/turystyczna
means of transport; means of transportation (Am)
środki transportu
number plate; license plate (Am)
tablica rejestracyjna
public transport; public transportation (Am)
transport publiczny
car insurance
ubezpieczenie samochodu
to run a vehicle
użytkować pojazd
road roller
walec drogowy