Level 369 Level 371
Level 370

5536 - 5550


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to fit; to install
montować (instalować)
durability
trwałość
service
usługa
attentive
uwainy
to replace
wymienić
to adjust
wyregulować (dostroić)
(work)shop
zakład (rzemieślniczy)
zip fastener, zipper
zamek (błyskawiczny)
lock
zamek (do drzwi)
watchmaker: clockmaker
zegarmistrz (rzemieślnik)
watchmaker's/clockmakers (shop)
zegarmistrz (zakład zegarmistrzowski)
goldsmith; silversmith
złotnik (rzemieślnik)
goldsmith's/silversmith's (shop)
złotnik (zakład rzemieślniczy)
authorised service shop
autoryzowany punkt napraw
tape measure; measuring tape
centymetr krawiecki