Level 364 Level 366
Level 365

5461 - 5475


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Made in Poland'
„Zrobiono (Wykonano) w Polsce"
to refund
zwracać pieniądze (refundować)
to demand (sb's) money back
żądać zwrotu pieniędzy
marketable/saleable commodity
chodliwy towar (łatwo zbywalny)
to shop around
chodzić po sklepach, oglądając towary i porównując ceny
to get (sth) for nothing/love
dostać (coś) za darmo
The custommer's always right.
Klient ma zawsze rację.
Buy three, get one free'.
„Kup trzy, weź jeden za darmo".
to get (sth) on tick kupić (coś)
kupić (coś) na krechę (na kredyt)
to buy (sth) dirt cheap
za bezcen
to buy a pig in a poke
kupić kota w worku
to have (sb's) money's worth
kupić za dobrą cenę
to slash prices
obcinać ceny
to window shop
oglądać wystawy sklepowe
off-season cut in prices; off-season reduction of prices
posezonowa obniżka cen