Level 359 Level 361
Level 360

5386 - 5400


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
newsagent's
kiosk z prasą
barcode
kod kreskowy
hire purchase (HP); installment plan (Am)
kupno na raty (sprzedaż ratalna)
to buy cash
kupować fa gotówkę
shopping list
lista zakupów
little/poor choice; little/poor selection
mały wybór
to have (sth) in store
mieć (coś) na składzie (w magazynie)
to have an account with a shop
mleć konto w sklepie
to have an article in stock
mieć towar w magazynie
to be worth ... zlotys/dollars/pounds
mieć wartość ... złotych/dolarów/funtów
on the market
na rynku (do nabycia)
at a market
na rynku (na targu)
by weight
na wagę
Best before ...
„Najlepiej spożyć przed ..." („Termin ważności...")
trade name
nazwa handlowa