Level 35 Level 37
Level 36

526 - 540


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to avert
zażegnać
avertion
zażegnanie
to take revenge
zemścić się
to agree (on sth)
zgodzić się (na coś)
angry (at/with sb/sth)
zły (na kogoś/coś) (czujący złość)
to demand
żądać
demand
żądanie
water cannon
armatka wodna
passive resistance
bierny opór
freedom fighter
bojownik o wolność
mass/ /peace demonstration
demonstracja masowa/pokojowa
to assassinate ...
dokonać udanego zamachu na życie ...
tear gas
gaz łzawiący
industrial dispute
konflikt pracownicy-pracodawcy
protest march
marsz protestacyjny