Level 358 Level 360
Level 359

5371 - 5385


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sports department
dział sportowy
food hall
dział spożywczy
shopping precinct
dzielnica handlowa
shopping day
dzień handlowy
early closing day
dzień krótszej pracy placówek handlowych
market day
dzień targowy
retail trade
handel detaliczny
wholesale
handel hurtowy
barter
handel wymienny
foreign trade
handel zagraniczny
commercial/trade inspection
inspekcja handlowa
I'm being served.
Jestem już obsługiwany.
cash desk
kasa sklepowa (miejsce, gdzie się płaci)
cash register
kasa sklepowa (urządzenie rejestrujące zakup i przyjęcie pieniędzy)
checkout
kasa w sklepie samoobsługowym