Level 344 Level 346
Level 345

5161 - 5175


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to file
obrabiać (pilnikiem)
machine tool
obrabiarka
operator
operator (kierujący urządzeniem)
to operate
operować (kierować urządzeniem)
patent
patent
semiproduct
półprodukt
industrialist
przemysłowiec
to recycle
przerabiać (odpady)
recycling
przerób (odpadów)
downtime; standstill
przestój
to process
przetwarzać
processed
przetworzony
processed article
przetwór (wyrób przetworzony)
workers'; labour
robotniczy
to computerise
skomputeryzować