Level 342 Level 344
Level 343

5131 - 5145


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
atomic/nuclear pile
stos atomowy
danger zone
strefa zagrożenia
nuclear synthesis
synteza jądrowa
sunlight
światło słoneczne
to harness power
ujarzmić energię
water intake
ujęcie wody
released power
uwolniona energia
brown/pit/coking coal
węgiel brunatny/kamienny/koksujący
charcoal
węgiel drzewny
fuel bundle
wiązka paliwowa
offshore drilling
wiercenia w dnie morza
to mine
wydobywać w kopalni
high voltage
wysokie napięcie
to produce/to generate electric energy
wytwarzać energię elektryczną
production of electricity
wytwarzanie elektryczności