Level 324 Level 326
Level 325

4816 - 4830


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interest rate; rate of interest
stopa odsetkowa/procentowa
deposit rate
stopa oprocentowania wkładów
fixed/variable rate
stopa procentowa stała/zmienna
rate of profit
stopa zysku
credit/debit side
strona ma/winien
bar of gold
sztabka złota
legal tender
środek płatniczy
means; funds
środki finansowe (fundusze/zasoby pieniężne)
current/fixed assets
środki obrotowe/trwałe
bank holiday
święto bankowe (podczas którego zamknięte są banki i urzędy)
stock list; quotations
tabela kursów
to keep money on a bank account
trzymać pieniądze na koncie/rachunku w banku
to give credit; to give loan
udzielać kredytu (kredytować)
to put money at a high interest rate
ulokować pieniądze na wysoki procent
ounce of gold
uncja złota