Level 320 Level 322
Level 321

4801 - 4815


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
settlement/clearing account
rachunek rozliczeniowy
permanent assets/assets account
rachunek środków trwałych/własnych
financial/ /fiscal year (FY)
rok obrachunkowy/finansowy
shares/stock market
rynek akcji/papierów wartościowych
capital/money market
rynek kapitałowy/pieniężny
credit/debit balance
saldo dodatnie/ujemne
safe deposit
sejf bankowy (skarbiec)
insurance premium
składka ubezpieczeniowa
debenture bond
skrypt dłużny
to operate for a fall/a rise
spekulować na zniżkę/zwyżkę (grając na giełdzie)
method of payment
sposób płatności
(silver) bullion
srebro w sztabkach
brokers post
stanowisko maklerskie
discount rate
stopa dyskontowa
inflation rate
stopa inflacji