Level 309 Level 311
Level 310

4636 - 4650


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
receipts
wpływy
to draw;to take out; to withdraw
wycofać (wypłacić pieniądze)
withdrawal
wycofanie (wypłata pieniędzy)
expenditure
wydatek (nakład)
to spend
wydawać (pieniądze)
exchange
wymiana
convertibility
wymienialność (waluty)
convertible
wymienialny (o walucie)
to exchange (sth into sth)
wymienić (coś na coś)
lessee
wynajmujący
to fill in/out
wypełnić
solvent
wypłacalny
to draw;to take out; to withdraw
wypłacić (wycofać pieniądze)
withdrawal
wypłata (wycofanie pieniędzy)
deposit; security
zabezpieczenie (zastaw)