Level 306 Level 308
Level 307

4591 - 4605


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
endorsement; giro
poręczenie (żyro)
endorser
poręczyciel (żyrant)
to endorse
poręczyć (żyrować)
interest (rate)
procent (oprocentowanie/odsetki)
percentage
procent (stosunek jeden do stu)
prolongation
prolongata
to prolong
prolongować
to prosper; to be prosperous
prosperować
prosperous
prosperujący
remittance; money/postal order
przekaz (pieniądze przestane pocztą)
to remit
przekazać (pieniądze za pośrednictwem poczty)
to transfer
przelać (pieniądze z konta na konto/ /transferować)
transfer
przelew (pieniędzy z konta na konto/ /transfer)
to honour; to honor (Am)
przyjmować (honorować/uznawać)
account
rachunek (konto)