Level 299 Level 301
Level 300

4486 - 4500


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shelf warmer
towar zalegający półki
red goods
towary „czerwone" (szybko zużywalne,np. żywność)
orange goods
towary „pomarańczowe" (o średnim tempie zużycia, np. odzież)
green products
towary „zielone" (przyjazne dla środowiska)
yellow goods
towary „żółte" (trwale)
marketable/merchantable goods
towary chodliwe
slow moving/selling goods
towary niechodliwe
to coin an advertising catchword
ukuć slogan reklamowy
second-hand
z drugiej ręki (używany)
brand-new
z pierwszej ręki (nowy i nieużywany)
to flood/to glut the market (with sth)
zalać rynek (czymś)
market flood/glut
zalanie rynku
to squeeze/to strangle competition
zdusić konkurencję
free marketeer
zwolennik zasad wolnego rynku
yellow pages (classified directory )
żółte strony (branżowy spis firm)