Level 298 Level 300
Level 299

4471 - 4485


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dead account
martwe konto (klient, który zaprzestał dokonywania zakupów w firmie)
standstill; deadlock; gridlock KSl
martwy PUM
inactive market
martwy rynek
on the air
na falach eteru
market forces
niewidzialna ręka rynku
in low season
poza sezonem
off-peak/-season
poza szczytem sezonu
across-the-board advertising
prezentacja reklamy radiowej/telewizyjnej przez kolejne dni robocze
A1, A-star
prima sort
catchpenny
produkt przyciągający klientów
box-office winner; hit
przebój rynkowy
saturation advertising
reklama „zalewająca" (niezwykle intensywna)
umbrella advertising
reklama pełnej oferty firmy
to market
rzucić na rynek
adman
spec od reklamy