Level 297 Level 299
Level 298

4456 - 4470


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
source of supply
źródło zaopatrzenia
high(-pressure) selling
agresywna sprzedaż produktu
aggressive selling
agresywne techniki sprzedaży
loss-leader
artykuł sprzedawany poniżej kosztów celem przyciągnięcia klientów
to assail customers with advertisements
atakować nabywców reklamą
brainstorming
burza mózgów (metoda poszukiwania rozwiązań)
ceiling/floor price
cena sufitowa/podłogowa (najwyższa/najniższa)
rock-bottom price
cena absolutnie najniższa
dirt cheap price
cena niezwykle niska
fast-selling item
chodliwy towar
sandwich man
człowiek noszący tablice reklamowe
door drop
dostarczanie materiału reklamowego bezpośrednio „pod próg" (do domu odbiorcy)
sales drive; burst (campaign)
intensywna kampania handlowa
key account
klient kluczowy
impulse buying
kupno pod wpływem impulsu