Level 295 Level 297
Level 296

4426 - 4440


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
seasonal clearance sale
wyprzedaż posezonowa
to release; to launch
wypuszczać (wprowadzać) produkt na rynek
release; launch(ing)
wypuszczenie (wprowadzenie) produktu na rynek
marketing intelligence
wywiad marketingowy
commercial information agency
wywiadownia handlowa
growth of demand
wzrost popytu
consumer behaviour; consumer behavior (Am)
zachowania konsumenckie
product interest
zainteresowanie nowym produktem
projected sales
zakładany poziom sprzedaży
demand slump
załamanie się popytu
to place an announcement/an advertisement
zamieścić ogłoszenie/reklamę
registered trademark
zarejestrowany znak towarowy
advertising reach
zasięg reklamy
human resources; peopleware
zasoby ludzkie
to satisfy the demand; to meet the demand
zaspokajać popyt