Level 294 Level 296
Level 295

4411 - 4425


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
house/own brand
własna marka
free competition
wolna konkurencja
advertising revenue
wpływy z reklamy
release; launch(ing)
wprowadzenie (wypuszczenie) produktu na rynek
to release; to launch
wprowadzić (wypuścić) produkt na rynek
growth index
wskaźnik wzrostu
(market) saturation coefficient
współczynnik nasycenia (rynku)
clip; press cutting
wycinek prasowy
to withdraw from the market
wycofać z rynku
to eliminate competition
wyeliminować konkurencję
sole selling agent/representative
wyłączny przedstawiciel handlowy
market requirements
wymagania rynku
advertising message
wymowa (przesłanie) reklamy
company's trading results
wyniki handlowe przedsiębiorstwa
to oust from the market
wyprzeć z rynku