Level 291 Level 293
Level 292

4366 - 4380


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
display/exhibition stand
stoisko wystawowe
business strategy
strategia firmy
corporate strategy
strategia przedsiębiorstwa
advertising strategy
strategia reklamowa
differentiated marketing strategy
strategia zróżnicowania marketingowego
recommended retail price (RRP)', manufacturer's recommended price (MRP)
sugerowana cena detaliczna (cena detaliczna zalecana przez producenta)
advertising medium
środek przekazu reklamowego (nośnik)
product/brand awareness
świadomość istnienia produktu/marki
table of discounts
tabela stawek rabatowych
(advertising) hoarding, billboard (Am)
tablica reklamowa dużych rozmiarów (bilbord)
commercial TV
telewizja komercyjna
user test
testowanie przez użytkownika
to lose customers
tracić klientów
tie-in transaction
transakcja wiązana
banner
transparent reklamowy