Level 289 Level 291
Level 290

4336 - 4350


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Internet advertising
reklama w internecie
media advertising
reklama w mediach
window advertising
reklama w witrynach sklepowych
collective advertising
reklama zbiorowa
free gift advertising
reklamowe rozdawnictwo próbek
advertising air time
reklamowy czas antenowy
prime time commercials
reklamy telewizyjne/radiowe nadawane w czasie największej oglądalności
established brand
renomowana marka
distribution of a product on the market
rozprowadzenie (dystrybucja) wyrobu na rynku
to expand the markets
rozszerzać rynki zbytu
consuming/ready market
rynek chłonny
fluctuating market
rynek chwiejny
retail/wholesale market
rynek detaliczny/hurtowy
buyer's/consumer market
rynek konsumenta/nabywcy
home/international/foreign market
rynek krajowy/międzynarodowy/zagraniczny