Level 286 Level 288
Level 287

4291 - 4305


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break-even point
próg rentowności
average life expectancy of a product
przeciętna długość życia produktu
advertising contractor
przedsiębiorca reklamowy
advertisement/sales representative
przedstawiciel działu reklamy i ogłoszeń/handlowy
price band/range/ /bracket
przedział cenowy
advertising message
przesłanie (wymowa) reklamy
advertising space
przestrzeń reklamowa
exhibition space
przestrzeń wystawowa
to capture (sb's) attention
przyciągać (czyjąś) uwagę
to pull customers
przyciągać klientów
product acceptance
przyjęcie produktu przez rynek
profitable; money-making
przynoszący zysk
buyer's/ /market psychology
psychologia nabywcy/rynku
public relations (PR)
public relations (metody formowania i zachowania korzystnego obrazu firmy)
price ceiling
pułap cen