Level 282 Level 284
Level 283

4231 - 4245


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
marketing organisation
organizacja zbytu
fair promoter
organizator targów
to reach an agreement; to come to an agreement
osiągnąć porozumienie
advertiser
osoba lub instytucja zamieszczająca reklamę
brisk/keen/strong competition
ostra konkurencja
marketing centre
ośrodek badań marketingowych
press/news release
oświadczenie prasowe
open competition
otwarta konkurencja
open to offers
otwarty na propozycje
excitement/animation in the market
ożywienie na rynku
seasonal revival
ożywienie sezonowe
exhibition hall
pawilon wystawowy
market penetration
penetracja rynku
to penetrate the market
penetrować rynek
sealed bid price
pisemna oferta przetargowa