Level 281 Level 283
Level 282

4216 - 4230


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to come up to expectations; to meet expectations
odpowiadać oczekiwaniom
price offer
oferta cenowa
acceptable/non-acceptable offer
oferta do przyjęcia/nie do przyjęcia
trade offer
oferta handlowa
promotional/special offer
oferta promocyjna/specjalna
accredited/recognised agent
oficjalny przedstawiciel
classified/small/wants advertisement
ogłoszenie drobne
market potential
ogół potencjalnych nabywców danego produktu
limited market
ograniczony rynek
to restrain competition
ograniczyć konkurencję
duration/validity of an offer
okres ważności oferty
bonus pack
opakowanie promocyjne
to capture/to win the market
opanować (zdobyć) rynek
prepaid; paid in advance
opłacony z góry
artwork
oprawa artystyczna