Level 280 Level 282
Level 281

4201 - 4215


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to retrench; to curtail expenditure
obciąć wydatki
retrenchment
obcięcie kosztów własnych
presence of a company on the market
obecność firmy na rynku
to cut prices/costs; to knock off prices/costs;to mark down prices/costs
obniżać ceny/koszty
price-/cost-cutting
obniżka cen/kosztów
mandatory blurb
obowiązkowa część reklamy (np. ostrzeżenie o szkodliwości picia alkoholu)
marketing/sales territory
obszar zbytu
market appraisal/evaluation
ocena rynku
brand legal protection; legal protection of a brand
ochrona prawna marki
consumer expectations/anticipations
oczekiwania konsumenta
end consumer
odbiorca końcowy
bulk consumer
odbiorca masowy
audience
odbiorcy przekazu (widownia)
subliminal
oddziałujący na podświadomość
to affect the market
oddziaływać na rynek