Level 276 Level 278
Level 277

4141 - 4155


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
launching cost
koszty wylansowania nowego wyrobu
target population
krąg odbiorców, do którego adresowana/-y jest reklama/produkt
branding
kreowanie marki wyrobu
blitz; burst advertising
krótka intensywna kampania reklamowa
spot
krótki film reklamowy (reklamówka/spot)
fad
krótkotrwała moda
demand/supply/sales curve
krzywa popytu/podaży/sprzedaży
money-off coupon
kupon rabatowy
market shrinkage;narrowing of the market
kurczenie się rynku
audience; market coverage
liczba odbiorców reklamy
market leader
lider na rynku
accounts/client list
lista klientów agencji reklamowej
sales letter
listowna reklama wyrobu
corporate logo
logo firmy
customer/brand loyalty
lojalność klienta/wobec marki