Level 273 Level 275
Level 274

4096 - 4110


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
display cabinet/case
gablota wystawiennicza
trade paper
gazeta branżowa
local/national newspaper
gazeta lokalna/o zasięgu ogólnokrajowym
core product
główny produkt
commercial hour
godzina czasu reklamowego
advertising artist
grafik (artysta) reklamowy
advertising graphics; commercial art
grafika reklamowa
data collection
gromadzenie danych
to collect data
gromadzić dane
target group
grupa docelowa (do której adresowana/-y jest reklama/produkt)
social/age group
grupa społeczna/wiekowa
exhibition room/hall
hala wystawowa
advertising schedule
harmonogram kampanii reklamowej
advertising slogan
hasło reklamowe (slogan)
personalised mailing
imienne wysyłanie materiałów reklamowych