Level 272 Level 274
Level 273

4081 - 4095


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
double page spread (DPS)
dwie sąsiednie strony pisma użyte do celów reklamowych (rozkładówka)
art director
dyrektor artystyczny agencji reklamowej
marketing executive
dyrektor ds. marketingu
distribution of a product on the market
dystrybucja (rozprowadzanie) wyrobu na rynku
direct/indirect distribution
dystrybucja bezpośrednia/pośrednia
media department
dział mediów
accounts/client service department
dział obsługi klienta
advertisement/advertising department
dział ogłoszeń
advertising and promotion department (A&P)
dział reklamy i promocji
advertising/marketing activity
działalność reklamowa/marketingowa
effective cover
efektywność reklamy (dotarcie do docelowego odbiorcy co najmniej cztery razy)
demonstration model
egzemplarz pokazowy
emotional appeal
emocjonalne oddziaływanie reklamy
consulting company
firma konsultingowa
entertainment allowance
fundusz reprezentacyjny