Level 268 Level 270
Level 269

4021 - 4035


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
audience research
badania odbioru reklamy
market research
badania rynku
consumer reasearch
badania zachowań nabywczych konsumentów
sample survey
badanie marketingowe na próbce respondentów
survey
badanie za pomocą ankiety (wywiad)
data bank
bank danych
knock-down prices
bardzo niskie (konkurencyjne) ceny
database
baza danych
away paper; freesheet
bezpłatna gazeta reklamowa
toll-free (consumer telephone) line/number
bezpłatna linia telefoniczna/numertelefoniczny (dla klientów)
free gift;premium offer
bezpłatny upominek
consumer resistance
brak zainteresowania klientów nowym wyrobem na rynku
classified directory (yellowpages)
branżowy spis firm (żółte strony)
advertising brochure
broszura reklamowa
marketing advertising budget
budżet marketingowy/reklamowy