Level 267 Level 269
Level 268

4006 - 4020


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advertised article
artykuł reklamowany
seasonal article
artykuł sezonowy
defective/refused/ /rejected article; reject
artykuł wybrakowany
high/ /low quality article
artykuł wysokiej/niskie jakości
household appliances
artykuły gospodarstwa domowego
articles of consumption
artykuły konsumpcyjne
consumer durables
artykuły konsumpcyjne trwałego użytku
luxury articles; luxury items/goods
artykuły luksusowe
advertising artist
artysta (grafik) reklamowy
narrow/broad range (of products)
asortyment (produktów) wąski/szeroki
low-price appeal
atrakcyjność cenowa
advertising appeal; pull of publicity
atrakcyjność reklamy
to canvass
badać rynek
product research
badania konkurencyjnych produktów w zakresie ich odbioru na rynku
marketing research
badania marketingowe (badania rynku: zachowań i upodobań konsumenckich/odbioru reklamy/itp.)