Level 25 Level 27
Level 26

376 - 390


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
give-and-take policy
polityka wzajemnych ustępstw
to climb aboard the band wagon
przekazać swoje poparcie kandydatowi mającemu większe szanse na zwycięstwo
pull...%of the poll
przyciągnąć ...% wyborców
left/right wing
skrzydło lewe/prawe (partii)
to take sides with ...
stanąć po stronie ...
backroom boy
szara eminencja
vanity fair
targowisko próżności
to be in the swim; to keep (sb's) ears close to the ground
trzymać rękę na pulsie
in office
u władzy
behind the scenes
w kuluarach
out of office
w opozycji
duty call
wizyta oficjalna
to leave the political arena
wycofać się ze sceny politycznej
behind closed doors
za zamkniętymi drzwiami
to take the floor; to have the floor
zabrać głos