Level 254 Level 256
Level 255

3811 - 3825


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to consult; to advise
doradzać
consulting
doradztwo (konsulting)
gadget
drobiazg (gadżet)
distribution
dystrybucja (rozprowadzanie)
to distribute
dystrybuować (rozprowadzać)
jingle
dżingiel (motyw muzyczny w reklamie)
to display; to exhibit
eksponować (wystawiać towary)
display; exhibition
ekspozycja (wystawa towarów)
broadcast
emisja (program nadany drogą radiową/telewizyjną)
to broadcast
emitować (nadawać drogą radiową/telewizyjną)
franchise
franszyza (koncesja na sprzedaż towarów markowych)
gadget
gadżet (drobiazg)
generics
generyki (produkty sprzedawane bez reklamy/niemarkowe)
guarantee
gwarancja
to guarantee
gwarantować