Level 251 Level 253
Level 252

3766 - 3780


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The business is picking up.
Interesy idą ku lepszemu.
flat/strong market
koniunktura kiepska/świetna
slack season
martwy sezon
to have a flair for business
mieć nosa do interesów
sharp practices
nieuczciwe praktyki w biznesie
market niche
nisza rynkowa
to bring (sth) under the hammer
oddać (coś) pod młotek (na sprzedaż)
to be about (sbs) business; to mind (sb's) own business
pilnować swoich interesów
to pay in kind
płacić w naturze
shaddy deal
podejrzany interes
Let's talk business.
Porozmawiajmy o Interesach.
to run a business on a shoe-string
prowadzić firmę małym nakładem kosztów
to be coining money (on sth)
robić kokosowe interesy (na czymś)
to knock (sth) off the price
spuścić (coś) z ceny
to strike a bargain
ubić interes