Level 249 Level 251
Level 250

3736 - 3750


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
supplementary contract
umowa dodatkowa
bilateral contract
umowa dwustronna
commercial contract
umowa handlowa
purchase/sale contract
umowa kupna/sprzedaży
licence contract
umowa licencyjna
hire contract
umowa najmu
partnership contract
umowa spółki
decaying company
upadająca firma
customs
urząd celny
to fix the price
ustalić cenę
VAT (value added tax)
VAT (podatek od wartości dodanej)
joint venture
wspólne przedsięwzięcie
currency exchange
wymiana walut
to put (sth) up for sale
wystawić (coś) na sprzedaż
to invoice; to make out an invoice
wystawić fakturę