Level 246 Level 248
Level 247

3691 - 3705


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to sign a contract
podpisać kontrakt
business trip
podróż służbowa
to receipt a bill
pokwitować rachunek
company's policy
polityka firmy
genuine partner
poważny partner
bank loan
pożyczka bankowa
executive
pracownik samodzielny
investment project
projekt inwestycyjny
to run a business
prowadzić firmę/interesy
to keep the books
prowadzić księgowość
state/private company
przedsiębiorstwo państwowe/prywatne
sales representative
przedstawiciel handlowy
area representative
przedstawiciel regionalny
to take over a company
przejąć firmę
to bring ;to fetch profit/benefit
przynieść zysk