Level 245 Level 247
Level 246

3676 - 3690


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
direct/indirect taxation
opodatkowanie bezpośrednie/pośrednie
to bring down a price
opuścić cenę
to profit by ...; to make a profit on ...
osiągać zyski z ...
to open up a firm; to start a business
otworzyć firmę
business partner
partner w interesach
to pay in advance
płacić z góry
part payment
płatność częściowa
cash in advance
płatność gotówką z góry
payment upon receipt
płatność przy odbiorze
down payment
płatność zaliczkowa
sales tax
podatek obrotowy
immovable property tax
podatek od nieruchomości
value added tax (VAT)
podatek od wartości dodanej (VAT)
employment tax
podatek od wynagrodzeń
to put up a price
podnieść cenę