Level 243 Level 245
Level 244

3646 - 3660


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pro forma invoice
faktura pro forma (zastępcza)
sales/outgoing invoice
faktura sprzedaży
supplementary invoice
faktura uzupełniająca
shipping invoice
faktura wysyłkowa
purchase/incoming invoice
faktura zakupu
free market economy
gospodarka wolnorynkowa
barter
handel wymienny (barter)
to deal in...
handlować towarem ...
chamber of commerce
izba handlowa
joint stock
kapitał akcyjny
floating/working capital
kapitał obrotowy
productive capital
kapitał produkcyjny
constant/fixed capital
kapitał stały/trwały
stock capital
kapitał zakładowy
initial capital
kapitał założycielski