Level 23 Level 25
Level 24

346 - 360


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nay; noes
wynik głosowania „przeciw"
yea; ayes
wynik głosowania „za"
to appear in public; to make a public appearance
wystąpić publicznie
to put pressure on ...
wywierać nacisk na ...
lobbying
wywieranie zorganizowanego nacisku(lobbing)
for political reasons
z przyczyn politycznych
to canvass for voters
zabiegać o wyborców
to set up a party
założyć partię
coup d'etat
zamach stanu
to reign
zasiadać na tronie
to take a seat in the parliament
zasiadać w parlamencie
to apply economic sanctions
zastosować sankcje gospodarcze
to win a seat in the parliament
zdobyć miejsce w parlamencie
to break off diplomatic relationship
zerwać stosunki dyplomatyczne
to veto/to put a veto on
zgłosić sprzeciw wobec ...