Level 224 Level 226
Level 225

3361 - 3375


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to make a telephone call
przeprowadzić rozmowę telefoniczną
to take a message
przyjąć wiadomość
tape dispenser
przyrząd do obcinania taśmy klejącej
letter opener
przyrząd do otwierania kopert
private secretary;personal assistant
sekretarka osobista
routine/pending business
sprawy bieżące/do załatwienia
office equipment
sprzęt biurowy
filing cabinet
szafka na akta
stationery cabinet
szafka stojąca
desk tray
tacka na dokumenty
in/out tray
tacka na korespondencję przychodzącą/wychodzącą
adhesive tape
taśma klejąca
folder
teczka do akt
appointment book
terminarz spotkań
For office use only
Tylko do użytku służbowego