Level 222 Level 224
Level 223

3331 - 3345


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
memo pad; notepad
bloczek odklejanych kartek do notatek
notepad
blok biurowy
to keep the appointed/arranged time
dotrzymać umówionego terminu
electronic memory typewriter
elektroniczna maszyna do pisania z pamięcią
office hours
godziny urzędowe
diary\ personal organizer (Am)
kalendarz osobisty (terminarz)
desk calendar
kalendarz stojący na biurku
wall calendar
kalendarz ścienny
carbon copy
kopia odbita przez kalkę
correction paper/fluid
korekcyjny papier/płyn
business correspondence
korespondencja służbowa
swivel chair
krzesło obrotowe
account book
księga rachunkowa
business letter
list służbowy
typewriter
maszyna do pisania