Level 21 Level 23
Level 22

316 - 330


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
summit
spotkanie dyplomatyczne na szczycie
bilateral/mutual relation(ship)s
stosunki dwustronne/wzajemne
to lose (sb's) seat
stracić miejsce w parlamencie
two-/multi-party system
system dwupartyjny/wielopartyjny
parliamentary/party/political
system parlamentarny/partyjny/polityczny
system of government
system system rządów
Western World
świat zachodni
to run for presidency
ubiegać się o prezydenturę
to run for the post of ...
ubiegać się o stanowisko ...
to pass a bill
uchwalić ustawę
ballot box
urna wyborcza
civil servant
urzędnik służb publicznych
to pass laws
ustanawiać prawa
bill/act of parliament
ustawa parlamentarna
to depose from a post
usunąć ze stanowiska