Level 20 Level 22
Level 21

301 - 315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to pass a resolution/a bill
przyjąć uchwałę/ustawę
raison d'etat
racja stanu
town/city council
rada miejska
the Cabinet; the Council of Ministers
Rada Ministrów
summit talks
rozmowy na szczycie
to dissolve parliament
rozwiązać parlament
the Labour Movement
ruch laburzystowski
federal/state government (Am)
rząd federalny/stanowy (iv USA)
coalition government
rząd koalicyjny
minority/majority government
rząd mniejszościowy/większościowy
democratic/despotic rule
rządy demokratyczne/despotyczne
spokesperson
rzecznik prasowy
civil service
służba publiczna
to serve (sb's) country
służyć krajowi
opinion poll
sondaż wyborczy