Level 202 Level 204
Level 203

3031 - 3045


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bad workmanship
złe wykonawstwo
to know
znać się na swojej pracy
quality mark
(sbs) job znak jakości
to pay attention to details
zwracać uwagę na szczegóły
any old way; anyhow
byle jak
slapdash
byle jaki
to have the knack for...
mieć dryg do...
to be all thumbs
mieć dwie lewe ręce
helter-skelter; higgledy-piggledy
na łapu-capu
A 1
najwyższej klasy
second to none
nie ustępujący niczemu
to do a good/bad job
odwalić dobrą/marną robotę
to take pains with/over...
przyłożyć się do ...
to close a blind eye to ...; to turn a blind eye to...; to wink at...
przymykać oko na ...
to work in a rough and ready fashion
robić (coś) na odczepnego